Nápověda

Nápověda

na webu Aureas - portál aukcí

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

ZDARMA VŠE ZAŘÍDÍME - volejte na 775 533 355 nebo pište na info@aureas.cz, vše bezplatně zařídíme za vás včetně prezentace na webu AUREAS, reklamy, tržního odhadu atd. Vám tak odpadnou veškeré starosti s prodejem!

 

CHCETE KOUPIT NEMOVITOST?

Jak se registrovat?

Chcete - li se stát účastníkem elektronické online aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál www.aureas.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

1. Kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu "Registrujte se" se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.

2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu www.aureas.cz.

3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.

4. Následně je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám přijde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.

DŮLEŽITÉ: registrace na portálu Aureas je BEZPLATNÁ. Jinými slovy, za vytvoření Vašeho uživatelského účtu neplatíte žádné peníze!

 

Jak splnit podmínky účasti v aukci?

Pro účast v aukci musíte splnit následující kroky:

1. Zaregistrovat se na portále www.aureas.cz jako dražitel, resp. přihlásit se na uživatelský účet.

2. Připojit se ke konkrétní aukci a odeslat přihlášku do aukce.

3. Doložit poskytovateli, společnosti AUREAS s.r.o. svou totožnost, pokud je toto požadováno v konkrétní v aukční vyhlášce.

4. Složit na účet poskytovatele (společnosti AUREAS s.r.o.), uvedený u dané aukce, aukční jistotu.

 

Jak prokázat totožnost?

POUZE POKUD je prokázání totožnosti požadováno v konkrétní aukční vyhlášce, abyste se mohli aukce zúčastnit, je nutné prokázat svou totožnost jedním z níže uvedených způsobů:

1. Osobně u provozovatele aukce na prohlídce nemovitosti.

2. Ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla aukční síně.

3. Ověřenými doklady kvalifikovaným certifikátem (osobním / firemním).

4. Ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou na společnost AUREAS s.r.o..

5. Ověřenými konvertovanými doklady vloženými na uživatelský účet.

Možnosti a způsob prokázání totožnosti jsou vždy individuálně uvedeny v aukční vyhlášce ke konkrétní aukci a jsou zadány u této aukce na portálu www.aureas.cz.

 

Jak složit aukční jistotu?

Složení aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení aukční jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti dražitele.

1. Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní aukci najdete u detailu této aukce.

2. Výše aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v aukční vyhlášce k vybrané aukci popřípadě na detailu této aukce;

3. V případě, že aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě poskytovatel, společnost AUREAS s.r.o. poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení aukční jistoty;

4. Upozorňujeme, že aukční jistota musí být u provozovatele aukce připsána na jeho účet vždy ještě před začátkem aukce.

5. Složení aukční jistoty v hotovosti není možné, je nutné uhradit aukční jistotu prostřednictvím bankovního převodu.

Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny provozovatelem aukce emailem po odeslání přihlášky do aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v aukční vyhlášce.

 

Kdy začne aukce?

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v aukční vyhlášce a zobrazen u detailu aukce na portálu www.aureas.cz.  Po splnění všech podmínek účasti v aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoliv během jejího průběhu.

 

Jak přihazovat?

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně přihazovat v aukci následujícím způsobem:

1. Klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

2. Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno.

3. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických aukcí zpětně potvrzeno – po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce.

Seznam příhozů aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 5s.

 

Výše příhozu/podání?

1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).

2. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.

3. Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).

 

Stejné podání a dorovnání nabídky?

1. Obecně platí, že nemohou účastnící v elektronické aukci činit stejné podání.

2. Dražitelé s předkupním právem nebo účastníci aukce, kde je povoleno dorovnání s následným losováním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného účastníka.

3. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy.