Registrace dražitele

Přihlašovací údaje

E-mail *
Bude použito jako přihlašovací jméno.
Heslo *
Bude použito jako přihlašovací heslo. Heslo musí splňovat tyto náležitosti: Musí být dlouhé minimálně 8 znaků, musí obsahovat jedno velké písmeno a jednu číslici.

Registrace právnické osoby

Název
DIČ
Datová schránka

NEPOVINNÉ – vyplňte pouze pokud se chcete zúčastnit jménem firmy

Kontaktní údaje

Jméno *
Příjmení *
Rodné číslo *
Telefon *
Ulice *
Město: *
PSČ *
Stát *
Číslo účtu *
Na tento bankovní účet bude vrácena dražební jistota.
* Potvrzením/odesláním registrace potvrzuji, že jsem se seznámil s aukčními podmínkami, se zněním aukčních podmínek vyslovuji souhlas a zavazuji se je dodržovat.
Chceme Vás informovat o našich zásadách ochrany osobních údajů